by

 

                                                          

       VERIFIKOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE
I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA   

sa subvencijama grada Beograda

                 CENTAR ZA MONTESORI EDUKACIJE 

 

 

 Karakter nije vrsta znanja koje se može steći učenjem i imitacijom.
 To je podvig osvajanja koji se realizuje tokom života kroz vežbanje i lično iskustvo.

Marija Montesori, Education for a New World